Rondwandeling 16 november

Op 16 november 2021 vond een bijeenkomst over de openbare ruimte plaats. Hoewel we nog niet precies weten hoe de nieuwe bebouwing ingepast zal worden of hoe deze eruit komt te zien, willen we wel vast met elkaar in gesprek gaan over de manier waarop het openbaar gebied waardevol blijft en versterkt wordt. Er waren ongeveer 35 geïnteresseerden tijdens de middag aanwezig. Lees hieronder het verslag.

Parkbezoek 12-05-2021

Omwonenden hebben namens Voordorp aan Zet de initiatiefnemers en de gemeente uitgenodigd in het park om aan te laten zien waarom zij graag in het park zijn. De bewoners hebben toegelicht wat volgens hen de eigenschappen van het park en de bijbehorende kernbelevingswaarden zijn, die het park zo belangrijk maken.

Gesprekken april en mei 2021

Op 14 april en 12 mei zijn een aantal waardevolle gesprekken gevoerd met verschillende bewoners- en belangengroepen. Tijdens deze gesprekken zijn verschillende zorgen aangekaart maar ook wensen besproken die naar boven kwamen bij het delen van het plan. De verslagen zijn verstuurd aan de belanghebbenden. 

Informatieavond 11-02-2021

Naar aanleiding van het intentiedocument dat in november 2020 is vastgesteld zijn in januari zijn de omwonenden uitgenodigd voor een digitale informatieavond. Tijdens deze informatieavond zijn de eerste ideeën van de initiatiefnemers gedeeld maar is er ook naar de wensen en zorgen gevraagd van de omwonenden.

Deze informatieavond heeft plaatsgevonden op 11 februari 2021.