Het plan

Bouwen in de bestaande stad zorgt voor verandering in de directe omgeving van mensen. De mensen die nu al in Voordorp wonen, werken, tuinieren en wandelen, kennen het gebied als geen ander. Daarom blijven wij graag met de betrokkenen in gesprek om de kennis te delen en  met die kennis een prettige omgeving te creëren.

In april en mei zijn er al enkele gesprekken gevoerd met diverse belangengroepen. Wij blijven graag met de verschillende belangenvertegenwoordigers in contact. Voor iedereen die meer wil weten volgen er nog bijeenkomsten.

Wanneer u zich aanmeldt via a.romerostraat@rejoko.nl of de contactpagina blijft u op de hoogte van het verloop van het traject.   

Bestemmingsplan

Na het vrijgeven van het intentiedocument, zijn wij het participatieproces gestart. Wensen en zorgen die zijn opgehaald tijdens ons participatieproces, worden zo goed mogelijk in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) verwerkt. Een SPvE is een document met een opsomming van eisen en randvoorwaarden voor het plan. De gemeente Utrecht (de raad) stelt een SPvE vast en ontvangt bij het SPvE een bijlage met de uitkomsten van het participatieproces. U kunt een reactie geven op het concept SPvE voordat de raad hier een besluit over neemt. De reacties worden gebundeld, voorzien van een reactie en samen met het SPvE aangeboden aan de gemeenteraad. Als het SPvE door de raad is goedgekeurd, wordt er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Naar verwachting is dit in 2022 klaar. U kunt hier eventueel op reageren door een zienswijze kenbaar te maken aan de raad. De raad neemt vervolgens een finale beslissing over het plan.

Communicatie- en participatieplan

In de afgelopen weken is, in samenwerking met de gemeente, het participatie- en communicatieplan geactualiseerd. Hierin zijn de doelen en uitgangspunten omschreven evenals de planning van het proces.

Woonwijk highlights

Vriendelijke woonwijk

Goed bereikbaar

Groene omgeving

Voldoende parkeerplaatsen