De bijeenkomst van woensdag 29 september over de Aartsbisschop Romerostraat 330-338 in Utrecht wordt uitgesteld. Hoewel er momenteel druk wordt gewerkt aan een schetsontwerp, blijkt dit toch aanzienlijk lastiger dan vooraf was ingeschat. Op dit moment proberen wij de verschillende belangen te verenigen in het ontwerp, vooralsnog zijn wij nog niet gekomen tot een plan dat zowel rekening houdt met deze belangen en dat ook haalbaar is.

Helaas hebben wij onze fysieke bijeenkomst van 14 juli jl. moeten uitstellen. Deze bijeenkomst organiseren wij na de zomer alsnog en hiervoor kunt u 29 september alvast in uw agenda reserveren. Graag brengen wij u wel op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de ontwikkeling. Degenen die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst op 14 juli hebben deze nieuwsbrief ook per mail ontvangen.

Begin juli heeft de gemeente een wijkbericht gedeeld om u als omwonenden uit te nodigen voor een informatiemarkt in het park. Sinds de vorige bijeenkomst zijn er diverse gesprekken gevoerd met een aantal bewoners- en belangengroepen. Deze input gebruiken we om de plannen verder uit te werken. Momenteel wordt er gekeken naar de…

De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheid voor de bouw van twee woongebouwen met in totaal circa 70 nieuwe woningen. Op de begane grond van één van de twee gebouwen kan ruimte komen voor commerciële functies, zoals horeca of retail. Het kinderdagverblijf wordt hierbij behouden. Deze plannen zijn vastgelegd in een…