Update juli 2022

De planvorming rondom de nieuwbouwplannen op de Aartsbisschop Romerostraat kost meer tijd dan we voorzien hadden. Onze laatste update dateert van november 2021 en op dit moment is er nog geen nieuws om te delen. We zijn nog aan het rekenen en tekenen, in nauw overleg met de gemeente Utrecht. We hebben dit recent ook in een gesprek toegelicht aan buurtgroep Voordorp aan Zet.

Er zijn nog geen nieuwe schetsen die gedeeld kunnen worden. Dat betekent ook dat we nog niet kunnen starten met het samen met u werken aan de herinrichting van de openbare ruimte rondom het plangebied. We verwachten dat we na de zomervakantie meer nieuws hebben en zullen u hier dan over informeren.

Buurthuis in voormalig café A. Romerostraat

Na jaren leegstand, krijgt voormalig café Aartsbisschop Romerostraat tijdelijk een nieuwe invulling. Buurthuis Stichting Het Wevehuis huurt voor 2 jaar het pand. Bedoeling is dat het overdag gebruikt wordt voor inloop en ontmoeting. ‘s Avonds kan het verhuurd worden voor bijvoorbeeld cursussen.  

Voor meer informatie, kijk op: Buurthuis in voormalig café Romerostraat

In april en mei hebben we als initiatiefnemers een aantal gesprekken met belanghebbenden gevoerd. Onlangs hebben we hen opnieuw gesproken. Tijdens dit gesprek hebben we kort gesproken over het verloop van het proces en de huidige stand van zaken. Met de ontwikkeling zijn we de afgelopen maanden namelijk minder opgeschoten dan we vooraf hadden gehoopt. Daarom hebben we nu nog geen schetsen kunnen delen.

Tussentijds liggen nog belangrijke vragen op tafel waarover we als initiatiefnemers overleggen met de gemeente Utrecht. Als daar meer duidelijkheid over bestaat, kunnen we, met de inbreng uit eerdere gesprekken met geïnteresseerden, verschillende scenario’s voor de nieuwbouw schetsen. Deze schetsen bespreken we vervolgens graag met u. Tijdens de bijeenkomst op 16 november willen we graag alvast met u nadenken over de herinrichting en verbetering van het openbaar gebied.

De gemeente en de initiatiefnemers nodigen u van harte uit om na te denken over de herinrichting en verbetering van het openbaar gebied aan de Aartsbisschop Romerostraat. Daarom organiseren we samen een wandeling door het park op dinsdag 16 november 2021. 

De bijeenkomst van woensdag 29 september over de Aartsbisschop Romerostraat 330-338 in Utrecht wordt uitgesteld. Hoewel er momenteel druk wordt gewerkt aan een schetsontwerp, blijkt dit toch aanzienlijk lastiger dan vooraf was ingeschat. Op dit moment proberen wij de verschillende belangen te verenigen in het ontwerp, vooralsnog zijn wij nog niet gekomen tot een plan dat zowel rekening houdt met deze belangen en dat ook haalbaar is.

Helaas hebben wij onze fysieke bijeenkomst van 14 juli jl. moeten uitstellen. Deze bijeenkomst organiseren wij na de zomer alsnog en hiervoor kunt u 29 september alvast in uw agenda reserveren. Graag brengen wij u wel op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de ontwikkeling. Degenen die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst op 14 juli hebben deze nieuwsbrief ook per mail ontvangen.

Begin juli heeft de gemeente een wijkbericht gedeeld om u als omwonenden uit te nodigen voor een informatiemarkt in het park. Sinds de vorige bijeenkomst zijn er diverse gesprekken gevoerd met een aantal bewoners- en belangengroepen. Deze input gebruiken we om de plannen verder uit te werken. Momenteel wordt er gekeken naar de…

De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheid voor de bouw van twee woongebouwen met in totaal circa 70 nieuwe woningen. Op de begane grond van één van de twee gebouwen kan ruimte komen voor commerciële functies, zoals horeca of retail. Het kinderdagverblijf wordt hierbij behouden. Deze plannen zijn vastgelegd in een…