Nieuwsbericht september 2021

De bijeenkomst van woensdag 29 september over de Aartsbisschop Romerostraat 330-338 in Utrecht wordt uitgesteld. Hoewel er momenteel druk wordt gewerkt aan een schetsontwerp, blijkt dit toch aanzienlijk lastiger dan vooraf was ingeschat. Op dit moment proberen wij de verschillende belangen te verenigen in het ontwerp, vooralsnog zijn wij nog niet gekomen tot een plan dat zowel rekening houdt met deze belangen en dat ook haalbaar is.

We hoopten tijdens een bijeenkomst op 29 september u een schetsontwerp te tonen. Dit gaat helaas nog niet lukken. De bijeenkomst van woensdag 29 september wordt daarom uitgesteld.  

In juli 2021 stuurden we een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken. Deze nieuwsbrief kwam in plaats van de geplande informatieavond. In de nieuwsbrief kondigden we 29 september als datum voor de tweede informatieavond aan. Ondanks onze inspanningen zijn we in de vakantieperiode nog niet tot een compleet beeld gekomen dat we kunnen bespreken met u.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe het vervolgproces eruit ziet. En wanneer u kunt meepraten. In de nieuwsbrief van juli 2021 hebben we daar informatie over gegeven. Zodra we verder zijn met het ontwerpen, kunnen wij ook het participatieproces concretiseren. We denken aan het organiseren van gesprekken met geïnteresseerden die met ons willen nadenken over de inrichting van de ruimte rondom de nieuwe panden. Daarnaast organiseren we twee informatieavonden over het schetsontwerp, zodat u hierop kunt reageren en wij een aangepast ontwerp aan u kunnen laten zien.

Daarnaast zijn wij altijd beschikbaar voor vragen. Heeft u vragen over het proces? Dan kunt u ons het makkelijkste per mail bereiken via a.romerostraat@rejoko.nl

We hopen u snel nader te kunnen berichten.