Uitnodiging 16 november Aartsbisschop Romerostraat 330-338

Beste geïnteresseerden,

De gemeente en de initiatiefnemers van de herontwikkeling Aartsbisschop Romerostraat 330-338 nodigen u van harte uit om na te denken over de herinrichting en verbetering van het openbaar gebied aan de Aartsbisschop Romerostraat. Daarom organiseren we samen een wandeling door het park op dinsdag 16 november 2021, om 16 uur en om 17 uur. Hoewel we nog niet precies weten hoe de nieuwe bebouwing ingepast zal worden, willen we wel vast nadenken over de manier waarop het openbaar gebied waardevol blijft en versterkt wordt. In deze e-mail vindt u meer informatie over deze bijeenkomst en de stand van zaken van het project.

Gesprek over openbaar gebied

We nodigen u gezamenlijk uit voor een rondwandeling met de landschapsarchitecten van zowel de initiatiefnemers als de gemeente op dinsdag 16 november 2021. In de reeds gevoerde gesprekken met betrokkenen is ook gesproken over de invulling van de openbare ruimte. Deze inbreng is genoteerd en verwerken we. We vullen dit graag aan met uw zorgen, wensen en ideeën. Tijdens de avond laten we u dan zien wat we tot nu toe hebben gehoord, zodat u daarop kunt reageren.

We hebben voor een moment aan het eind van de middag gekozen om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn, voordat het donker wordt. We delen deze uitnodiging met geïnteresseerden die zich eerder bij de gemeente of initiatiefnemers hebben aangemeld. Iedereen is welkom op deze middag. U mag deze uitnodiging doorsturen.

U kunt zich vanaf vrijdag 5 november a.s. inschrijven voor de rondwandeling. Er start een wandeling om 16 uur en een om 17 uur. U kiest bij uw aanmelding voor één van deze twee tijden.

We verzamelen ons in het park aan de Aartsbisschop Romerostraat ter hoogte van de nummers 330-338. Vervolgens wandelen we over het terrein zodat we ter plaatse ideeën kunnen bespreken en u uw visie kunt geven. 

Stand van zaken ontwerp nieuwbouw

Eerder dit jaar heeft een brede (online) bijeenkomst plaatsgevonden. Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden. De initiatiefnemers hebben ook diverse nieuwsupdates verstuurd. Voor de uitwerking van de ruimtelijke randvoorwaarden (in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen) liggen nog belangrijke vragen op tafel waarover de initiatiefnemers overleggen met de gemeente Utrecht.

De initiatiefnemers zullen, met deze inbreng én met de inbreng uit eerdere overleggen met buurtbewoners en belangengroepen, verschillende scenario’s schetsen. Deze schetsen willen ze bespreken met u als belanghebbende. De initiatiefnemers willen hier ook een online enquête voor inzetten. De verwachting is dat de initiatiefnemers de schetsen in het najaar van 2021 met u kunnen delen.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op 16 november.

Met hartelijke groet,

De initiatiefnemers en gemeente Utrecht